< Back   Home

Ancient Man and His First Civilizations

South America (Various 3)

Photos of the Ancient people of various South American regions

 

 

 

Tiwanaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viru

 

 

 

Chancay

 

 

 

Lambayeque

 

 

 

Santa

 

 

 

Huari